11604, Житомирська обл., м Малин, вул. Огієнка 61а,

www.rail-malin.com.ua   

Відділ продажу:  +380 674437731, +380 660113050

 

Главная / Якість

Якість

ПАТ "РЕЙЛ сертифікованозгідно системи менеджменту якості відповідно до вимог ІSO 9001:2008, а також в області зварювання відповідно до вимог ІSO 3834-2 :2005

Яркос 3 Яркос Яркос 2

Персонал в області зварювання й контролю

Зварники атестовані згідно ІSO  9606-1 й  EN 287-1 у МУАЦ інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона.

Інженерний персонал атестований з координації та контролю зварювальних робіт відповідно до міжнародних вимог і має кваліфікацію міжнародного інженера зі зварювання (ІWE) і міжнародного інспектора зі зварювання (ІWІ)

Контролери відділу технічного контролю атестовані відповідно до вимог EN ІSO 9712 та EN 473 на право проведення  візуального й ультразвукового контролю.   

 Політика в сфері якості

Керівництво товариства визначило наступну Політику в сфері якості на 2015 рік:

- найбільш повне задоволення вимог і очікувань замовників та всіх зацікавлених сторін на основі безперервного удосконалення виробництва з пріоритетним відношенням до якості управління на всіх рівнях організації;

-  постійне удосконалення системи управління підприємства з метою випуску конкурентоздатної продукції, що задовольняє всі вимоги замовника;

-  гарантування високого рівня якості продукції;

-  покращення характеристик продукції та постійне вдосконалення сучасних технологій для збільшення конкурентних переваг;

-  освоєння нових видів виробничої діяльності для розширення ринків збуту продукції з метою збільшення прибутку за результатами господарської діяльності підприємства;

-  розширення асортименту продукції та послуг;

-  удосконалення інформаційного забезпечення персоналу;

-  підтримання високого рівня професіоналізму та компетентності, персоніфікації обов’язків та відповідальності персоналу;

-  зменшення рівня дефектності продукції в процесі виробництва та випадків повернення продукції від замовників;

-  забезпечення належної технічної підтримки дієздатності існуючого обладнання, що відповідає технічним вимогам виробництва продукції;

-  зменшення кількості зупинок обладнання та скорочення часу на його ремонт.

Дана Політика в сфері якості покликана об’єднати зусилля персоналу ПАТ «РЕЙЛ» для забезпечення високого рівня якості системи управління підприємством.

 

Цілі в сфері якості

Для реалізації Політики в сфері якості ПАТ «РЕЙЛ» керівництво підприємства визначило головні оперативні цілі на 2015 рік

    №   

    п/п

Цілі

Засоби і показники оцінки досягнення цілей

     1.

Підтримання системи управління якістю у відповідності до міжнародного стандарту ISO 9001:2008 в робочому стані

1.1.     Підтвердження функціонування СУЯ при наглядовому аудиті ТОВ «Технічні та управлінські послуги»

  2.

Підтримання системи управління якістю в зварювальному виробництві у відповідності до міжнародного стандарту ISO 3834-2:2005 в робочому стані

2.1.     Підтвердження функціонування СУЯ у зварювальному виробництві при наглядовому аудиті ТОВ МНТЦ «Патонсерт».

     3.

Освоєння виробництва нової продукції

3.1.     Забудова автомобіля самоскида.

3.2.     Забудова автомобіля контейнеровоза.

3.3.     Виробництво кузова знімного роликового типу мультиліфта.

3.4.     Виробництво кузова знімного контейнерного типу.

3.5.     Освоєння виробництва прокату строєного полотна для виготовлення кришки люка на піввагона.

     4.

Проведення навчання персоналу для досягнення потрібної компетенції

4.1.     Навчання:

-     зварник згідно з вимогами EN 287-1 – 1 чол;